Sekretesspolicy

ViveHotels.com ("Vive Hotels", "vi", "vår", "oss") är en onlinetjänst som ger användare ("dig") information om hotell, orter, pensioner, semester, paket av resor, reseguider, flyg, restauranger, semesteruthyrning, etc. Vår hemsida, egenskaperna för mobila webbplatser och relaterade applikationer (gemensamt, vår "Webbplats") är en del av och förvaltas av Conexiones Turísticas Fuerteventura SL

Genom att komma åt vår webbplats och använda våra tjänster erkänner du att du har läst och förstått denna sekretesspolicy, liksom de insamlings- och behandlingsmetoder som beskrivs där.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018. Vi kan regelbundet göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar det regelbundet för att hålla dig uppdaterad om uppdateringar.

1. Insamling av dina personuppgifter

Personuppgifter betyder all information om en person från vilken personen kan identifieras, elektroniska adresser, födelsedatum, lösenord och information om betalningar. Detta inkluderar inte den resulterande data när identiteten har tagits bort (anonym data).

Under vårt arbete samlar och behandlar vi personuppgifter på olika sätt. Vi kan samla in personuppgifter som du ger oss direkt, men vi samlar också in data genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, till exempel genom att använda cookies på den här webbplatsen. Vi kan också få information från tredje part.

Personuppgifter som vi samlar om dig kan innehålla, men är inte begränsade till, ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, faktureringsinformation, enkäter, bokningsuppgifter och annan information som kan lämnas om dig. samma på vår webbplats, din IP-adress och webbläsarprogram.

2. Hur vi använder din personliga information

Vi använder den personliga information som vi samlar om dig endast för specifika ändamål. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att erbjuda våra tjänster till dig, hantera din registrering och konto, inklusive din tillgång till och användning av vår hemsida.

3. Med vem vi delar din personliga information

Vive Hotels kan dela din information med andra parter, inklusive andra koncernföretag och de typer av tredje part som anges nedan. Om vi till exempel säljer eller säljer vårt företag eller någon del av det, och dina personuppgifter är relaterade till den del som säljs eller alieniseras från vårt företag, eller om vi sammanfogar det med ett annat företag, delar vi din personliga information med den nya ägaren av företaget eller vår fusionspartner.

Separat, om vi är lagligen skyldiga att göra det, delar vi personuppgifter för att skydda våra kunder, webbplatsen, vårt företag och våra rättigheter och egendom.

4. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller endast dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka vi har samlat in det, inklusive syftet att uppfylla alla krav på juridisk, bokföring och lagstadgad rapportering.

För att fastställa lämplig retentionstid tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, art och grad av konfidentialitet, den potentiella risken för skador som uppstår genom obehörig användning eller offentliggörande av dina personuppgifter, vars syfte är att de som behandlar sådana uppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt, liksom de gällande lagbestämmelserna.

Vi kan behålla viss information efter stängning av ditt konto, till exempel om det behövs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller att utöva, för att behålla säkerheten, för att förhindra bedrägeri och missbruk och för att försvara eller verkställa våra rättigheter. Om du bestämmer dig för att stänga ditt konto kommer dina personuppgifter i allmänhet att upphöra att vara synliga för andra personer på vår hemsida inom 30 dagar.

5. Kakor och annan webbteknologi

Vi samlar in information genom att använda cookies och annan liknande teknik. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. De lagras via webbläsaren. Kakorna innehåller grundläggande information om din användning av Internet. Din webbläsare skickar dessa cookies till vår hemsida varje gång du besöker den så att du kan känna igen din dator eller din mobila enhet och därmed personifiera och förbättra din upplevelse.

Du kan hitta mer detaljerad information om vilka cookies och liknande teknik vi använder i vår Cookies policy.

Du kan också hitta mer information om cookies i allmänhet, inklusive hur du ser vilka cookies som är installerade på din mobil (mobil) och hur du hanterar och tar bort dem på webbplatser som www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.com/en/

6. dina rättigheter

Om du bestämmer dig för att stänga ditt konto, kommer vi att inaktivera det och radera dina personuppgifter. Kom ihåg att när du har stängt ditt konto kan du inte längre komma åt webbplatsen eller din personliga information. Du kan dock när som helst öppna ett nytt konto.

I enlighet med gällande lag har du rätt till tillgång, rätt till rättelse, ångerrätt, rätt att begränsa behandlingen, rätten att överföra uppgifter och motståndsrätt. Nedan hittar du mer information och information om hur och när du kan utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din begäran inom en månad, men vi har rätt att förlänga denna period med två månader.

I enlighet med gällande lag kan du ha följande rättigheter i relation till dina personuppgifter:

 • Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi håller om dig och verifiera att vi behandlar dem lagligt.
 • Rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de inte är exakta. Det kan också komplettera alla ofullständiga personuppgifter vi har, med hänsyn till målen för behandlingen.
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter om
  • dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de syften vi samlar in eller behandlar eller
  • du återkallar ditt samtycke om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på samtycke och det finns ingen annan rättslig grund; eller
  • Du protesterar mot behandlingen av dina personuppgifter och vi har ingen grundläggande legitim anledning till behandling. eller
  • Din personliga information behandlas olagligt. eller
  • Din personuppgifter måste tas bort för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att följa din begäran om vi inte har ett övertygande grundläggande legitimt intresse för åtalet eller behöver fortsätta att behandla din personliga information för att upprätta, driva eller försvara en rättegång.
 • Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om:
  • du ifrågasätter noggrannheten i dina personuppgifter under den period då vi måste verifiera riktigheten av personuppgifterna eller
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att du raderar dina personuppgifter och begär en begränsning eller
  • Vi behöver inte längre dina personuppgifter för förädlingsändamål, men du behöver dina personuppgifter för juridiska krav. eller
  • Du har invänt mot åklagaren under den period då vi måste verifiera de grundläggande legitima skälen.
 • Rätt till dataöverföring. Du kan be oss att få personlig information som påverkar dig. Du kan också be oss att skicka denna personliga information till en tredje part, när det är genomförbart. Du har bara rätt om du överväger personuppgifter som du har gett oss, behandlingen är baserad på samtycke eller är nödvändig för formalisering av ett avtal mellan dig och oss, och behandlingen sker via automatiska medel.
 • Du kan utöva flera av dina rättigheter genom den personliga informationen i ditt konto. Att utöva resten av dina rättigheter kan du skicka in en ansökan via e-post till info@vivehotels.com.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna sekretesspolicy). Vi kan dock debitera dig en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven.

Vi kan se behovet av att begära specifika uppgifter för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och garantera din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva resten av dina rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som är utformad för att säkerställa att dina personuppgifter inte avslöjas för en annan person som inte har rätt att ta emot den. I ett försök att påskynda vårt svar kan vi kontakta dig för att begära ytterligare information om din förfrågan.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Vive Hotels, och vi är engagerade i att skydda den personliga information vi samlar in. Även om ingen webbplats kan garantera perfekt säkerhet, har vi genomfört och behållit lämpliga fysiska, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller mot obehörig eller olaglig åtkomst, utlämnande av information och mot förlust, skada, oavsiktliga förändringar eller destruktioner.

Till exempel kan endast auktoriserade anställda få tillgång till personuppgifter, och kan bara göra det för att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder också kryptering för att överföra dina personuppgifter mellan vårt system och ditt, såväl som mellan vårt system och de parter med vilka vi delar den konfidentiella informationen. Dessutom använder vi brandväggar och intrångsdetekteringssystem för att förhindra obehöriga att få tillgång till dina personuppgifter.

8. Information om minderåriga

Vive Hotels är en webbplats för allmänheten och erbjuder inte tjänster riktade till barn. Vi samlar inte medvetet data relaterade till minderåriga. Om vi vet att en person under 13 år har skickat oss personuppgifter, kommer vi att radera eller förstöra den informationen så snart som möjligt.

9. Externa länkar

Det är möjligt att vår webbplats innehåller länkar till webbplatser, tillägg och program från tredje part. Om du får tillgång till andra webbplatser från länkarna som tillhandahålls på vår webbplats kan operatörerna av sådana webbplatser samla in eller dela information om dig. Denna information kommer att användas i enlighet med sin integritetspolicy, som kan skilja sig från vår. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och vi rekommenderar att du granskar sekretessutskrifterna på andra webbplatser för att lära sig sina rutiner när du samlar, använder och avslöjar personuppgifter.

10. Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan lagras i eller överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tar vi följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din personliga information är korrekt skyddad.

Så länge vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi att göra det i enlighet med gällande lag och vi kommer att se till att en liknande grad av skydd ges dem genom att genomföra skyddsåtgärder. Överföringen av personuppgifter görs:

 • till länder som erkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå, eller
 • till länder som inte erbjuder adekvat skydd, men vars överföring har styrts av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller genom genomförandet av andra lämpliga gränsöverskridande överföringslösningar för att ge ett adekvat skydd.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och hos tredje part som vi delar dem med enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

11. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vive Hotels kan ändra eller ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. På den första sidan av denna sekretesspolicy kommer vi att ange det datum då de senaste ändringarna av denna sekretesspolicy gjordes, och alla ändringar träder i kraft omedelbart efter publiceringen. Vi meddelar våra medlemmar om alla viktiga ändringar som gjorts i denna sekretesspolicy genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som lämnats till oss eller genom att skicka ett meddelande på vår hemsida. Vi rekommenderar att du kolla denna sekretesspolicy regelbundet för att se över den senaste versionen.

12. Hur kan du komma i kontakt med oss


Om du har några frågor eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@vivehotels.com. Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten om hur vi behandlar din personliga information. Vi uppskattar dock möjligheten att ta itu med dina problem innan du adresserar tillsynsmyndigheten, så var god kontakta oss först.

Våra kompletta uppgifter är:

Turistförbindelser Fuerteventura SL, Calle Bernardo de la Torre 6 - 2º A - 35007 - Las Palmas de Gran Canaria
NIF: B76116284

Inspelning och övervakning av samtal

Kom ihåg att samtal du gör eller tar emot från Vive Hotels kan spelas in. Vi kan använda samtalinspelningarna för att övervaka den service vi tillhandahåller våra kunder för att verifiera kvaliteten eller överensstämmelsen med gällande bestämmelser samt att verifiera riktigheten i den information du ger oss eller att erbjuda utbildning till vår personal. Vi lagrar uppringningsinspelningarna under den tid som är rimligt nödvändig för att utföra dessa uppgifter och då tar vi bort dem. Alla personuppgifter som du ger oss under samtalet behandlas i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.